Nederland

  Privacy Statement


  Hartelijk dank voor uw interesse in onze website! De bescherming van uw gegevens ligt ons na aan het hart. Op deze plek willen we u daar graag over informeren. Vanzelfsprekend houden we rekening met de geldende wettelijke bepalingen: de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telemediawet en andere regelgeving.

  Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen! Ze worden door middel van digitale veiligheidssystemen gecodeerd en aan ons verzonden. Onze website is beschermd tegen beschadiging, vernietiging of onbevoegde toegang.

  Onderwerp van gegevensbescherming


  Persoonlijke gegevens zijn volgens paragraaf 3, art. 1 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens persoonlijke of zakelijke gegevens over een natuurlijke persoon. Hieronder vallen naam, postadres, email of telefoonnummer maar ook bijvoorbeeld uw IP-adres.

  Omvang en vastlegging

  Normaal gesproken hoeft u, als u gebruik maakt van onze website, geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening hebben we in sommige gevallen wel persoonsgebonden gegevens nodig. Dit geldt zowel voor het toesturen van informatiemateriaal of bestelde goederen als voor het beantwoorden van individuele vragen.

  Als u ons ergens opdracht toe geeft. leggen wij uw gegevens alleen maar vast als dat voor de betreffende dienst of volgens het contract nodig is. Daarbij kan het voorkomen dat we uw gegevens aan andere ondernemingen, zoals transportbedrijven, doorgeven.

  Wanneer het contract is opgesteld worden uw gegevens vastgelegd en na afloop volgens de belastingwetgeving en de in het handelsverkeer geldende regels verwijderd, tenzij u daarvoor geen nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.

  Google-Analytics


  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van het gebruik van uw website maken. Bijvoorbeeld: informatie over het besturingssysteem, de browser of het IP-adres. U heeft eerder websites bezocht en informatie daarover wordt getransporteerd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om het gebruik te evalueren. Voor zover dit wettelijk vereist is, of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken, zal het zoekmachinebedrijf de informatie ook aan deze derden verstrekken. Meer informatie hierover vindt u op http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

  Google gebruikt de DoubleClick DART-Cookie. Bezoekers kunnen de DART-Cookie deactiveren, als ze de beschermingsgegevens van het netwerk en het content-netwerk van Google oproepen. In dat geval worden geen directe persoonlijke gegevens van de gebruiker vastgelegd, maar het IP-adres. Zo kunnen wij u bij het volgende bezoek automatisch herkennen en kunt u makkelijker navigeren op de site. Natuurlijk kunt u ook zonder cookies van onze website gebruikmaken. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u dat verhinderen door in het menu ‘geen cookies accepteren’ te kiezen. Hoe dat bij u werkt, leest u in de handleiding van uw browser. Wanneer u geen cookies accepteert, kunt u echter niet optimaal profiteren van onze site.

  Verzamelen en opslaan van gegevens


  Voor een optimaal gebruik van onze site verzamelen we gegevens (datum, tijd dat u onze site bezoekt) en leggen ze vast, voor zover u dat wilt. Dit gebeurt anoniem. Met behulp van een alias worden gebruikersprofielen gemaakt. Door het vastleggen van gebruiksgegevens zetten we ook cookies in. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer om statistische informatie vast te leggen (zoals besturingssysteem, browser, IP-adres, referrer url en tijd). Deze informatie gebruiken we uitsluitend voor statistische doeleinden, om ons internetgebruik verder te optimaliseren en het aanbod nog aantrekklijker vorm te geven. Dit gebeurt allemaal anoniem.

  Toegewezen gegevens gebruiken


  We houden ons aan de wettelijke bepalingen en gebruiken uw gegevens alleen voor de door u gekozen doeleinden. Doorgeven aan derden vindt alleen plaats als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, voor zover dit niet bij de dienst hoort of volgens het contract nodig is. Zelfs de overhandiging aan overheidsinstellingen en –personen vindt alleen plaats als de wet of de rechter dat voorschrijven.
  Ook de bescherming van bedrijfsinterne gegevens nemen we zeer serieus. Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde bedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en moeten zich aan de daarvoor geldende regels houden.

  Informatie- en herroepingsrecht


  U ontvangt te allen tijde gratis informatie over de bij ons vastgelegde gegevens. U kunt, wanneer u dat maar wilt, gegevens blokkeren, goedkeuren of verwijderen of feedback geven op de anonieme of onder pseudoniem opgeslagen gegevens. Ook kunt u altijd de aan ons verstrekte toestemming zonder opgaaf van reden intrekken. Daarvoor kunt u contact opnemen met het op de site vermelde adres. We helpen u graag! 
  Let erop dat bepalingen en regels voor gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij Google, voortdurend kunnen veranderen. Het is daarom raadzaam dat u zich daarover goed laat informeren.

  Februari 2013